Tietosuojalausunto

MOTT ry (jäljempänä MOTT) kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan http://www.mott.fi/-verkkosivuston tietojen seuraamisesta; millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.
Tietosuojalausunto ja erillinen rekisteriseloste on laadittu voimassa olevan Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Laadittu 12.09.2018.

Lue erillinen rekisteriseloste

KUN KÄYTÄT SIVUSTOA, HYVÄKSYT LAUSUNNON EHDOT.

Jos et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

1 Lausunnon käyttö
Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin http://www.mott.fi/ -sivuston alaisiin sivuihin.
Jos napsautat tällä sivustolla olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiseen sivustoon, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.

2 Yleisten tietojen kerääminen
MOTT kerää ja käyttää sivustollaan vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.
MOTT ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Kun käytät tätä sivustoa, tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen ja käytön tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.
MOTT saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista. Nämä tiedot yhdistys kerää anoonyymeinä.
Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.

3 Vierailijoiden tunnistus
Sivustoa voi käyttää luovuttamatta tietoja omasta henkilöllisyydestä.

4 Henkilötiedot – kerääminen, käyttö ja jakaminen
Sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä MOTT:iin (esimerkiksi ilmoittautua jäsentilaisuuteen, ostaa jäsentuotteita jne). Tällöin MOTT:n voi olla tarpeen kysyä henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotietoja.
MOTT voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos esimerkiksi tilaat tuotteen, MOTT voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. MOTT pidättää myös oikeuden ottaa tuotteen tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.
MOTT ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta tai pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai MOTT, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.
MOTT:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja MOTTn tietokannoissa ja muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja MOTT:n laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.
MOTT ei yhdistyksenä julkaise sivuston tietoja, eikä se omasta puolestaan siirrä niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5 Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä
Jos MOTT velvoitetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, MOTT ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat MOTT:n täten luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa MOTT;n oikeudelliseen vastuuseen.

6 Suojaus
MOTT on ryhtynyt taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on estää sivuston kautta MOTT:lle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

7 Omien tietojen poistaminen
Sivustolla vierailevilla on oikeus pyytää MOTT:a poistamaan antamansa tiedot yhdistyksen tiedoista ("oikeus tulla unohdetuksi") sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Katso myös MOTT:n rekisteriseloste⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

7 Muutokset lausuntoon
MOTT voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muuttaa tai muokata sivustoa tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivä on 12.09.2018.
Jos MOTT tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat MOTT:lle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, MOTT julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivustolla.