MOTT ry:n historiaa

Vuonna 1960 autoalan toimittajat perustivat ammatillisen yhdistyksen erikoisosaamisensa ja yhteistyön kehittämiseksi. Yhdistyksen nimeksi annettiin Moottoritoimittajat ry. Auto- ja liikennejournalismi kasvoi merkittävästi 1960-luvulla, kun autojen tuonti vapautui ja maahamme perustettiin useita erikoislehtiä. Samalla moottoritoimittajan status alkoi kiinnostaa yhä useampia henkilöitä, jotka tavalla tai toisella toimivat alalla. Tämän seurauksena Moottoritoimittajat ry:n jäseniksi hakeutui alan toimittajien lisäksi tiedottajia, mainosalalla toimivia henkilöitä jne. Vuonna 1971 ryhmä auto- ja liikennetoimittajia irtisanoutui Moottoritoimittajat ry:stä ja perusti Auto- ja Liikennetoimittajat ry:n eli AuLi ry:n, jonka jäseniksi hyväksyttiin vain toimittajia.

Moottoritoimittajat eli MOTT ry on jatkanut toimintaansa ansiokkaasti tästä eteenpäin toimien laajemmin liikenne- ja ajoneuvoalan toimittaja-, julkaisu- ja tiedotus- tai viestintätehtävissä työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä.