MOTT ry:n syyskokouksen päätöksiä

14.11.2022

MOTT ry kokoontui 10.11.2022 pitämään sääntömääräistä syyskokoustaan, jossa päätettiin hallituksen kokoonpanosta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2023. Hallituksen puheenjohtajana 2-vuotiskaudella 2023-2024 jatkaa Jonne Luomala. Johanna Launeen tilalle hallitukseen valittiin Juha Kiiskinen. Muina jäseninä jatkavat Juhani Anttila, Irmeli Jokilampi, Kalle Kalaja, Leena Rautanen-Saari ja Juhani Saure sekä varajäseninä Riitta Luomala ja Saara Remes. 

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen sijoitusvarojen osittaisesta muuttamisesta kassavaroiksi jäsentoiminnan turvaamiseksi. 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma pitää sisällään kaksi koulutustapahtumaa - ajotapakoulutustapahtumassa, joka järjestetään keväällä 2023, paneudutaan löytämään paras hyöty hybridi- ja sähköautoista. Suosittu kielenhuoltokoulutus saa jatkaosan.

Perinteinen syysseminaari järjestetään marraskuussa 2023. 
Opintomatkalle Stuttgartiin suunnataan syksyllä 2023.