MOTT ry:n syyskokouksen 7.11.2023 päätöksiä

4.12.2023

MOTT ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 7.11.2023 syysseminaarin päättymisen jälkeen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2024 sekä ehdotetut sääntömuutokset. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olleen Kalle Kalajan tilalle valittiin Jari Salmi. Toiminnatarkastajana jatkaa Pasi Perhoniemi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Matti Aarnio. 

MOTT ry kiittää Kalle Kalajaa monivuotisesta toiminnasta yhdistyksen hallituksessa ja toivottaa Jari Salmen tervetulleeksi hallitukseen.