Jäsenen tiedot

Ari Pihlajavaara

Ammatti: Aluepäällikkö
Koneyrittäjien Liitto
Työosoite: Arvi Kariston katu 7
13100 HÄMEENLINNA
Puhelin: (03) 616 5552
040 900 9419
Sähköposti: ari.pihlajavaara@koneyrittajat.fi
Edustetut mediat: Koneyrittäjä, KL-Uutiset