Jäsenen tiedot

Ville Järvinen

Ammatti:
Koneyrittäjien liitto ry
Työosoite: Sitratie 7
00420 Helsinki
Puhelin:
0409009424
Sähköposti: ville.jarvinen@koneyrittajat.fi
Edustetut mediat: KL-Uutiset